Kolegové v karanténě

Nadále spoluNa dále spolu

zážitkové on-line vzdělávání pro firmy

ErikaČau, taky jedeš webináře? Teď jsem si u jednoho vyseděla zadek.

AdamJakože to bylo blbý?

AdamCo se dělo? Nebo jenom dlouhý?

ErikaObsahově super, ale bylo to jednostranné, necítila jsem tam zájem a občas jsem se nudila. Nedalo se diskutovat...

AdamMy to teď hodně řešíme na Naučmese. Pojďme společně vymyslet kurz! Pomoct dělat to víc zážitkově.

ErikaNápad bezva, ale technicky to nedám. Jsem generace šicího stroje 😄

AdamTo dáš! Technicky to podržím a ty učíš lidi 20 let, kdo jinej…

Pro ty, kteří vzdělávají, předávají informace, vedou lidi.

A chtějí, aby se v síti neztratila blízkost
a efektivita.

Nejvíc se společnost změní,
když zažije šok (zdroj)

Pojďme transformaci komunikace do on-line udělat pořádně, abyste ze změny mohli těžit i dlouho po skončení karantény. Třeba tím, že budete víc komunikovat a dělat onboarding na dálku a tím tak šetřit: náklady na cesty, čas a planetu.

Nevíte, co se děje na druhé straně? Nemáte reakci od účastníků vašeho webináře? Chybí vám emoce a energie, na které jste byli zvyklí při živých setkáních? Opravdu víte, proč jste zvolili formu živého webináře a nikoliv předtočený video kurz? Jak kvalitní je vaše příprava a máte Plán B? A mohli bychom ho vidět? :)

Půldenní on-line školení 2 lektoři 6 - 8 účastníků

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci se dozvědí a sami vyzkouší, jak nastavit techniku a příjemné prostředí.
 • Účastníci se naučí kvalitně připravit na webinář a stavět vzdělávací bloky tak, aby udrželi pozornost lidí a školení je bavilo.

Obsah kurzu

 • Setup prostředí a techniky. Příprava na webinář: můj vlastní checklist.
 • Struktura časových bloků a facilitace on-line. Škola hrou on-line: jak vytvářet kvízy, testy, ankety ve virtuálním prostředí.

Máte pocit, že ztrácíte čas a energii neřízenou komunikací? Skáčete si do řeči nebo naopak mluvíte do zdi? Chybí vám post-ity, způsob jak společně tvořit a přemýšlet on-line? Jsou všichni stopro s vámi na schůzce, nebo po očku vyřizují maily? Chcete, aby vaše schůzky byly tak efektivní, jako byly na živo?

Půldenní on-line školení 2 lektoři 6 - 8 účastníků

Cílová skupina

Pro všechny, kteří vedou / facilitují schůzky a podporují své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci se dozvědí a sami vyzkouší, jak nastavit techniku a příjemné prostředí.
 • Účastníci se seznámí se specifiky přípravy a facilitace skupiny v on-line prostředí a vyzkouší si použití podpůrných nástrojů.

Obsah kurzu

 • Setup prostředí a techniky. Příprava na schůzku: můj vlastní checklist.
 • Facilitace on-line a práce s energií ve virtuálním prostředí. Zapojení lidí za pomoci podpůrných nástrojů – kolaborační nástěnka, ankety a další.

Možná cítíte, že současná situace přináší příležitost k vytvoření trvalé změny ve vašem systému vzdělávání. Jak to uchopit, abyste z toho mohli dlouhodobě profitovat?

Přemýšlíte, jak nastavit jednotnou strategii a vybrat vhodné nástroje napříč firmou? Máte obavu, že by se po síti mohla vytratit kvalita onboarding procesů a dalšího vzdělávání? Chcete, aby vašim trenérům pomohli parťáci, kteří nejsou zatížení provozní slepotou?

7 půldenních on-line školení 2 lektoři 6 - 8 účastníků

0. Kick off - kalibrační workshop

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci se seznámí s obsahem vzdělávacího programu a společně sladí očekávání a výstupy programu.
 • Účastníci se kalibrují na vstupní úrovni po stránce technické (MS Teams, Zoom, podpůrné nástroje...) i schopnosti používání vzdělávacích nástrojů (zpětné vazby, koučování,...), platforem setkávání (individuální a skupinové) a úroveň předávání informací on-line formou. A vyzkouší si to v praxi.

Obsah kurzu

 • Z dálky a z blízka aneb vzdělávání na síti: online webinář, video kurz, screencasty, podcasty, blog.
 • Můj život online aneb moje radosti a strachy. Jak na vzdělávání ve světě bez kontaktu.

1. Technický setup

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci se seznámí se způsobem nastavení vysílacího místo (technika a prostředí) v rámci individuálních cvičení, po kterém dostanou zpětnou vazbu.
 • Účastníci se seznámí s ovládáním vybraného softwarového nástroje a jeho funkcemi a založí si vlastní místnost a přizvou ostatní.

Obsah kurzu

 • Jak si to mám nastavit aneb možnosti výběru a nastavení technického setupu: monitory, mikrofony, sekundární zařízení – iPad, další počítač.
 • Co mám za možnosti: funkce a možnosti vybraného softwarového nástroje.
 • Pozvání do obýváku aneb aby se lidi cítili dobře – nastavení domácího vysílacího studia.

2. Podpůrné nástroje

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci se seznámí a vyzkouší si v praxi podpůrné nástroje (Sli.do, Kahoot, Whiteboard, Miro).
 • Účastníci se zamyslí nad tím, které z nich jsou pro jejich webinář nejvhodnější a zakomponují je v rámci cvičení do svého kurzu.

Obsah kurzu

 • Není trenér bez flipchartu – virtuální možnosti kreslení a kolaborace u nástěnky, to samé a trochu jinak.
 • Škola hrou online – jak vytvářet kvízy, testy, ankety a hry v prostředí, kdy mám omezené možnosti instruovat účastníky.

3. Příprava je víc než základ

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci si projdou veškeré základní body přípravy (email účastníkům, screencast a příprava a testování setupu), vytvoří si kontrolní seznam a vyzkouší si to na svém vlastním semináři.
 • Účastníci si otestují pohled na svůj vlastní webinář očima účastníka v praktickém cvičení.

Obsah kurzu

 • Těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Příprava, checklist a na co nesmíš zapomenout!
 • Proč a pro koho: co ovlivňuje výběr formy vzdělávání na síti a jak uvést účastníky do tématu a do prostředí - pozvánka a screencast.
 • testování, Testování, TESTOVÁNÍ.

4. Stavba webináře

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci se seznámí se způsobem tvorby webinářů, zamyslí se nad cílem a potřebami cílové skupiny. Připraví si základní pohled na kurz - Makro.
 • Účastníci se seznámí se strukturováním jednotlivých bloků z pohledů cílů a hygieny práce a ve skupinách navrhnou efektivní strukturu vybraného školení a metodicky ho zpracují - Mikro.

Obsah kurzu

 • Kdo jsou moji účastníci a co se zavazuji jim nabídnout, kam spolu dojdeme - Quo vadis?
 • Od kafe do kafe aneb jak zapojit účastníky, udržet jejich pozornost a úplně je neuvařit :)

5. Role a facilitace on-line

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci se zamyslí nad vedením skupiny a ujasní si rozdíly v rolích při setkání on-line a na živo. Vyzkouší si praktické tipy při facilitaci na síti.
 • Účastníci si spojí technické znalosti prostředí z předchozích modulů a spojí si je s možnostmi facilitování skupiny on-line a vyzkouší si je v praktickém cvičení.

Obsah kurzu

 • Online webinář - matrix nebo realita? Návrat do lavic nebo to zkusíme jinak - frontální výuka zabiják pozornosti.
 • Prostředí (Zoom, MS Teams,..) je jako les. Naučíme se v něm pohybovat a vést skupinu, aby se neztratila.

6. Klapka, webinář poprvé

Cílová skupina

Trenéři a HR specialisté, kteří potřebují předávat informace, vzdělávat a vést své kolegy na dálku.

Cíl kurzu

 • Účastníci si v praxi vyzkouší vedení v rámci svého postaveného webináře a získají zpětnou vazbu od lektorů a od ostatních účastníků.
 • Účastníci zažijí webináře svých kolegů v roli účastníků a pozorovatelů a získané poznatky zapracují do svých kurzů.

Obsah kurzu

 • Konec frontálu, zážitkové on-line vzdělávání na ostro: klapka, webinář poprvé.
 • Po síti: sami a přesto „Nadále spolu“.

Zpětné vazby praví,
že jdeme správným směrem

ErikaAbsolvovala jsem Adamův kurz Jak dělat online školení/webináře a jsem nadšená. Po 4 hodinách online celou skupinu udržel aktivní, plnou energie a nakopl nás k realizaci našich nápadů na online kurzy. Jako lektor byl velmi vstřícný, pozitivní, chápavý, nápomocný, lidský a velmi dobře připravený. Pokud hledáte někoho, kdo vám pomůže a má trpělivost a přehled, doporučuji! Petra Nulíčková, HR Business Partner, Alza.cz

ErikaMít Eriku na úplně prvním webináři byla ta nejlepší věc, jaká mě mohla potkat. Během rychlého follow-up telefonátu jsem dostala nálož zlepšováků, které jsem mohla aplikovat hned druhý den. Průměrné hodnocení účastníků vyletělo z 8,1 na 9,7/10. U pozdějšího delšího feedbacku jsem popsala několik stránek A4 a postupně je začínám zapracovávat. Doufám, že bude příležitost společně zlepšovat i má živá školení. Převeliké, nekonečné a vděčné díky!Eliška Vyhnánková, konzultantka a lektorka soc. médií

ErikaSuper to bylo. Dozvěděl jsem se spoustu užitečných tipů a dalo mi to víc, než bych čekal - od práce se technikou, přes virtuální prostředí až po nové nápady, jak s formou webináře pracovat plnohodnotně - aby to nebyla jen „náhrada offlinu“. Jsem nadšený z toho, jaké netušené možnosti webináře otevírají. Jan Bareš, Trash Hero Co-Founder

ErikaWebinář s Adamem je top! Žádné kecy, samé praktické rady. Čekal jsem s hodnocením záměrně až potom, co budu mít svůj další webinář a aplikuji rady od Adama. A musím říct, že můj webinář je teď jiný. Je to živější. Víc mě to baví. Lidé na webináři se více mezi sebou baví. Mám to víc pod kontrolou. Je to větší zážitek. Pavel Minář, IT Consultant, G Suite Expert

... Sketchnote z průběhu kurzu: vytvořila Marcela Janíčková, visualcoach.cz

A-ha momenty účastníků

No moc nadšený nejsem. Došlo mi, že musíme překopat 90 % toho, jak jsme to měli doteď postavené.

Poprvé mám dneska pocit, že jsem fakt opravdově tady s váma, s lidma na callu a ani po celém dopoledni nejsem utahaný.

Webinářový workspace

Líbí? Napište nám jsme@nadalespolu.cz